ZidarstvoYou are here: Home » Zidarstvo

Gradnja hiše je zahteven in pogosto tudi dolgotrajen proces. Pred začetkom gradnje je treba poskrbeti za ustrezno varnost na samem gradbišču in tudi v okolici. Pripraviti je treba tudi gradbeno jamo in pričeti z izdelavo temeljnih tal ter temeljev, ki so osnova za trdno in vrhunsko grajeno zgradbo. Pred izdelavo temeljev je potrebno opraviti pripravljalna in zemeljska dela. Parcelo, na kateri bo stala hiša moramo najprej pripraviti za gradnjo.

Odstranimo vsa moteča drevesa, skale, zasujemo vse kotanje in poravnamo teren. V naslednjem koraku odstranimo zgornjo plast zemlje ter izkopljemo jarke za odvodnjavanje.
Zemlje ne odpeljemo na oddaljeno deponijo, raje jo shranimo, da jo bomo lahko po končani gradnji uporabili za ozelenitev površin. Količenje stavbe naj opravi pooblaščena institucija, da kasneje ne bomo imeli probleme z sosedi. Hiša mora namreč stati na mestu, ki je predvideno po lokacijskem načrtu.


Gradbeni profili morajo biti nameščeni dovolj stran od bodoče zgradbe in gradbene jame, da ne motijo dela. Prav tako morajo biti dovolj trdni, da se med betoniranjem temeljev ne poškodujejo. Med zemeljska dela štejemo pripravo gradbene jame in njeno zaščito. Izkop gradbene jame lahko opravimo ročno ali strojno. Če so temeljna tla slabo nosilna moramo opraviti široki izkop in izkopati slab material, da pridemo do nosilnejših tal. Izvesti moramo podpiranje bočnih strani, posebej v primeru, če so nagibi večji, kot je naravni nagib terena. Vsa podpiranja in zavarovanja je potrebno opraviti po načrtih in ustrezni dokumentaciji.